با ما تماس بگیرید و سوالات و درخواست های خود را با ما در میان بگذارید

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ایران

ایران سرزمینی چهار فصل زیبا؛ با مردمی مهربان و صمیمی است جنوب شرجی و گرم و دلپذیر؛ شمال برفی و سرد و سرسبز؛ مرکز و شرق کویر و شن زارها دیدنی و غرب کوههای بلند و جنگلهای بلوط دلپذیر ایران زیبا با یک تاریخ کن و پر افتخار را تشکیل می دهد. سلام ایرانی در هر کجای ایران زیبا که هستی به جمع ما خوش آمدید 

1
آذربایجان شرقی

مردم عزیز آذزبایجان شرقی
در هر شهر و هر نقطه استان آذربایجان شرقی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

3
آذربایجان غربی

مردم عزیز آذربایجان غربی
در هر شهر و هر نقطه استان آذربایجان غربی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

4
اردبیل

مردم عزیز اردبیل
در هر شهر و هر نقطه استان زیبای اردبیل هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

5
اصفهان

اصفهانی های عزیز و گرامی
در هر شهر و هر نقطه استان اصفهان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

6
ایلام

مردم گرامی ایلام
در هر شهر و هر نقطه استان زیبای ایلام هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

7
بوشهر

بوشهری های عزیز
در هر شهر و هر نقطه استان گرم و زیبای بوشهر هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

8
خوزستان

خوزستانی های عزیز
در هر شهر و هر نقطه استان گرم و دلنشین خوزستان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

9
خراسان رضوی

مردم عزیز خراسان رضوی
در هر شهر و هر نقطه استان خراسان رضوی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

10
خراسان شمالی

مردم عزیز خراسان شمالی
در هر شهر و هر نقطه استان خراسان شمالی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

11
خراسان جنوبی

مردم عزیز خراسان جنوبی
در هر شهر و هر نقطه استان خراسان جنوبی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

12
چهارمال بختیاری

مردم عزیز چهارمال بختیاری
در هر شهر و هر نقطه استان چهارمال بختیاری هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

13
سمنان

مردم عزیز استان سمنان
در هر شهر و هر نقطه استان سمنان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

14
سیستان و بلوچستان

مردم عزیز سیستان و بلوچستان
در هر شهر و هر نقطه استان سیستان و بلوچستان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

15
زنجان

مردم عزیز استان زنجان
در هر شهر و هر نقطه استان زنجان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

16
قزوین

مردم عزیز استان قزوین
در هر شهر و هر نقطه استان قزوین هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

17
فارس

مردم عزیز استان فارس
در هر شهر و هر نقطه استان شعر و گل و بلبل فارس هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

18
کرمان

کرمانی های گرامی
در هر شهر و هر نقطه استان کرمان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

19
کردستان

مردم عزیز استان کردستان
در هر شهر و هر نقطه استان کردستان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

20
کرمانشاه

مردم عزیز استان کرمانشاه
در هر شهر و هر نقطه استان کرمانشاه هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

21
گلستان

مردم عزیز استان گلستان
در هر شهر و هر نقطه استان گلستان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

22
گیلان

مردم عزیز استان گیلان
در هر شهر و هر نقطه استان سرسبز گیلان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

23
لرستان

مردم عزیز استان لرستان
در هر شهر و هر نقطه استان لرستان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

24
مازندران

مردم عزیز مازندران
در هر شهر و هر نقطه استان سر سبز مازندران هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

25
مرکزی

مردم عزیز استان مرکزی
در هر شهر و هر نقطه استان زیبای مرکزی هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

26
همدان

مردم عزیز استان همدان
در هر شهر و هر نقطه استان زیبای همدان هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

27
یزد

مردم عزیز استان یزد
در هر شهر و هر نقطه استان زیبای یزد هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

28
آسیا ـ اروپا ـ آمریکا

ایرانیان عزیز مقیم خارج
در هر کشور و هر نقطه آسیا و اروپا و آمریکا و استرالیا هستید هر کار اداری و شخصی و خرید و فروش و پیگیری و مواردی که در سایت درج شده در تهران دارید نیاز به سفر به تهران ندارید با ما تماس بگیرید تا بجای شما در تهران کار شما را پیگیری و انجام دهیم.

2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

دانشجویان و اساتید دانشگاه با سلام ایرانی تماس بگیرید

بسیاری از دانشجویان و اساتید برای کارهای دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی یا تهیه کتب و جزوات یا وسایل درسی و دانشگاهی یا شرکت در نمایشگاهها یا کنفرانس ها و همایش ها و شرکت در کنفرانس یا دوره یا انجام امور دانشگاهی به تهران سفر می کنند. دانشجویان و اساتید محترم می توانید بجای سفرهای غیر ضروری و خسته کننده با ما تماس بگیرید و از ما بخواهید امور دانشگاهی و کاری و اداری و کنفرانس و همایش یا اخذ و ارسال گواهی و دانشنامه یا خریدهای شما را انجام دهیم. پس با ما تماس بگیرید و با سلام ایرانی سفرهای زیبا و بیادماندنی با دوستانی جذاب را تجربه کنید و زندگی لذت ببرید

4

 

خرید و فروش

هر خرید یا فروشی اعم از خرید اجناس برای مغازه و فروشگاه و منزل  وشرکت و اداره و  کار و کارگاه و تخصص و ملزومات و قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات و خرید دارو و خریدهای شخصی و غیره دارید با ما تماس بگیرید های ایرانی به نمایندگی از شما امور خرید و فروش شما را انجام می دهد با ما تماس بگیرید

3

 

فرهنگیان معلمان و دبیران و دانش آموزان محترم بسیاری مواقع برای انجام امور اداری و آموزش و پرورش و استخدامی و کاری و یا خریدهای آموزشی به تهران سفر کنند. فرهنگیان معلمان دانش آموزان و دبیران محترم شما می توانید با سلام ایرانی تماس گرفته و از سلام ایرانی بخواهید کارهای اداری و شخصی شما را در تهران پیگیری نمایید. و از تسیهلات ویژه فرهنگیان و دانشگاهیان استفاده کنید سلام ایرانی یعنی بهترین و برترین زندگی شیرین و آرام و بهترین راه پولدار و ثروتمند شدن .
همکاری با مدارس دولتی و خصوصی
مدیران مدارس برای کارهای فرهنگی و تهیه لوازم آموزشی می توانند با ما تماس بگیرند

فرهنگیان دبیران معلمان دانش آموزان با سلام ایرانی تماس بگیرید

2

 

شما در هر نقطه و استان و شهر  ایران زیبا از آذربایجان و سیستان و بلوچستان و خوزستان و خراسان و یزد و کرمان و کرمانشاه و ایلام و بندر عباس و بوشهر و انزلی هستید با ما تماس بگیرید ما به نمایندگی از شما، امور شما را در تهران پیگیری و انجام می دهیم با ما تماس بگیرید

7
نمایندگی

 

شما هر کار شخصی و خصوصی و اداری و وزارتخانه و دانشگاه و بازار و تجاری و بازرگانی و خرید و فروش کالا و اجناس و ملکی و امور سفارت و هر کار دیگری دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا برایتان انجام دهیم. هر کار کوچک و بزرگ و شخصی دارید شما می توانید با یک ایمیل یا پیامک از در مورد آن سوال کنید و با ما مشورت نمایید تا در اسرع وقت با ایمیل یا پیامک به شما پاسخ داده شود پس با ما از طریق ایمیل و پیامک در ارتباط باشید شما بیست و چهار ساعته می توانید از طریق پیامک و ایمیل سوالات و درخواست های خود را با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده شود. هر کاری باشد ما برای شما پیگیری و انجام می دهیم با ما تماس بگیرید. و با پیوستن به سلام ایرانی میلیونها دوست صمیمی و دوست داشتنی را به دوست عزیز خود بیفزاید شما در شمال جنوب غرب و شرق ایران و در هر شهر و روستای ایران یا خارج ایران هستید سلام ایرانی با شماست

هر کار شخصی و خصوصی دارید با ما تماس بگیرید

5

 

هر کار اداری دارید با تماس بگیرید تا آن را برای شما انجام دهیم همه روزه بسیاری از شهرهای مختلف بخاطر کارهای کوچک و بزرگ و پیگیری امور شخصی و خصوصی و اداری و شرکتی به تهران مسافرت می کنند این سفرها پرخطر و پر هزینه و خسته کننده است  شما می توانید بجای یک سفر پر هزینه و پر خطر و خسته کننده با ما تماس گرفته، و از ما بخواهید کار اداری یا شخصی یا شرکتی یا خرید شما را به نمایندگی از شما در تهران انجام دهیم نیاز نیست مرخصی بگیرید و از کار زندگی خود بزنید و یک سفر پر خطر به یک شهر شلوغ تجربه کنید. با ما تماس بگیرید. و با سلام ایرانی زندگی زیبایی  را تجربه کنید با سلام ایرانی سفرهای هیجان انگیز را به نقاط شگفت انگیز جهان تجربه کنید.

 

 

امور اداری و شرکت ها

6

آموزشگاه ها

 

آموزشگاه ها مختلف از آموزشگاههای کنکور و زبان های خارجی و آشپزی و هنری و صنایع دستی تا آموزشگاه های صنعتی و فنی حرفه ای و تخصصی برای تهیه ملزومات آموزشی و وسایل و تجهیزات کاری از وسایل مانند تهیه میز و نیمکت تا کتب و نرم افزارهای آموزشی و صوتی و تصویری و ورزشی و تجهیزات و وسایل فنی و علمی برای موسسات آموزشی و آموزشگاهها می توانید با های ایرانی تماس بگیرید تا نیازهای شما را در هر زمینه تخصصی شما تهیه و برای شما ارسال نماییم. مدیران و صاحبان و مسئولین موسسات آموزشی دولتی و خصوصی و مدارس دولتی و غیر انتفاعی می توانند برای تهیه ملزومات ضروری خود با ما تماس گرفته و از ما بخواهند کارهای اداری و تهیه ملزومات را در تهران برای آنها پیگیری کند. سلام ایرانی بزرگترین آموزشگاه ایرانی

1
خودرو های شخصی ــــ فروشگاه های قطعات یدکی خودرو


صاحبان خودرو های شخصی، شما هر نوع قطعه نیاز دارند با ما تماس بگیرند تا قطعات مورد نیاز شما را تهیه و با گارانتی و خدمات معتبر برای شما تهیه و ارسال نماییم و هر نوع کار اداری و خدماتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

مغازه داران و کسبه و صاحبان فروشگاه های عرضه قطعات خودرو هم می توانید برای تهیه قطعات خودرو بصورت عمده از شرکت های معتبر،  با ما تماس بگیرید تا قطعات و نیازهای فروشگاه و مغازه شما را بصورت عمده تهیه و ارسال نماییم

9
امور سفارت و کنسولی و اداری

 

شما برای انجام امور سفارت و کنسولی یا وزارت خارجه یا  ادارات مربوطه یا تهیه بلیط و سایر امور مسافرتی با ما تماس بگیرید  تا امور مورد نیاز شما مانند اخذ ویزا و وقت سفارت و پیگیری مدارک و کارهای بازرگانی و تجاری و تحصیلی و نامه نگاری کنسولی در تهران را برای شما پیگیری نماییم.

10
هر دارویی نیاز دارید با ما تماس بگیرید

 

قرص و کپسول و دارو و درمان از نیازهای مبرم است که بسیاری بعلت کمبود یا نبود انواع دارو های مختلف در شهر خود، مجبور می شوند برای تهیه آن به تهران مسافرت کنند گاهی یک دارو با اضافه شدن هزینه های بسیار زیاد سفر چندین برابر قیمت اصلی آن برای یک شخص در می آید. شما می توانید برای تهیه دارو های شخصی خود بجای سفر پر هزینه و پر خطر به تهران با ما تماس بگیرید تا ما داروهای مورد نظر شما را از داروخانه های معتبر با برچسب رهگیری و قیمت بسیار کمتر برای شما تهیه و به آدرس شما ارسال دارد. تا شما در کمترین زمان و بهترین قیمت و دارو مطمن خود را بدون یک سفر خسته کننده و پرهزینه دریافت کنید. سلام ایرانی یعنی یک خاطره شیرین و لذت بخش .

11
ایرانیان مقیم کشورهای آسیایی اروپایی و آمریکا

 

ایرانی گرامی که در کشورهای آسیایی و اروپا و آمریکا و سایر کشورهای هستید می توانند برای کارهای شخصی و اداری و تجاری و تحصیلی و وغیره در ایران با ما تماس بگیرند تا امور شما را  در ایران پیگیری و انجام دهیم شما بیست و چهار ساعته از طریق ایمیل و وایبر و واستاپ و اسکایپ و تلگرام و شبکه های اجتماعی می توانید با های ایرانی در تماس باشید

12
مدیران محترم شرکت ها و واحد و مراکز تولیدی

 

مدیران شرکتها و واحدهای صنعتی و مراکز تولیدی و خدماتی در شهرهای مختلف ایران که در تهران نیاز به پیگیری کارهای شرکتی یا اداری و خرید یا فروش و یا تهیه قطعات ماشین آلات یا شرکت در نمایشگاهها و همایش ها یا سایر امور را دارند می توانند با ما تماس گرفته، تا ما امور اداری و کاری آنها در تهران را رسیدگی و پیگیری و انجام دهیم.  ایرانی قوی ترین مشاور و همراه مدیران

13
هر ابزار و وسایل و تجهیزاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید

 

خرید ابزار و وسایل و تجهیزات کار و کارگاهی برای مشاغل و استادکاران و متخصصین مختلف یک نیاز مبرم است. بسیاری از صاحبان مشاغل و حرفه ها و استادکاران و متخصصین ران برای تهیه و خرید ابزار و وسایل مورد نیاز خود یا شرکت در نمایشگاه و اخذ نمایندگی ، سفر هایی پر هزینه و پر خطر متعددی را به تهران انجام می دهند. استادکاران و متخصصین می توانند با ما تماس گرفته تا تجهیزات و ابزار و وسایل مورد آنها تهیه نماییم و ابزارآلات و تجهیزات حرفه ایی خود را با ضمانت و گارانتی معتبر درب مغازه و کارگاه یا منزل خود تحویل بگیرند. سلام ایرانی حامی قدرتمند متخصصین و کارآفرینان و نخبگان و دانشمندان ایرانی .

14
صاحبان و مدیران محترم دامداری ها و پرورش آبزیان و طیور

 

صاحبان و مدیران دامداری ها و مرغداریها و مراکز پرورش ماهی و میگو و آبزیان و بسیاری مشاغل مرتبط مثل جوجه ریزی و جوجه کشی، پروار بندی ، دامپروری، پرورش شترمرغ و شتر و کبک و غیره برای کارهای اداری یا خرید وسایل و تجهیزات دامداری و مرغداری و پرورش ماهی و میگو یا سایر امور مرتبط  می توانند با سلام ایرانی تماس گرفته و از سلام ایرانی بخواهند امور اداری و شرکتی و نامه رسانی و پیگیری و امور تجاری و کاری و خرید و فروش آنها را در تهران انجام دهند و از سفرهای پر هزینه و پر خطر پرهیز نموده با آرامش به امور دامداری و مرغداری و پرورشی خود برسند. سلام ایرانی با جدیدترین دستاوردهای علم پرورش طیور و ماهی

15
کشاورزان و باغداران و امور زراعت

 

صاحبان زمین های کشاورزی و باغداران برای امور اداری و اخذ مجوزها و خرید ملزومات کشاورزی و باغداری مثل سموم و آفت کش ها، دانه و بذر، تجهیزات آبرسانی مثل پمپ ، انواع لوله تحت فشار بسیاری ملزومات کشاورزی و باغبانی به تهران مسافرت می کنند. این مسافرتها بسیار زیاد و پر هزینه هستند کشاورزان و باغداران می توانند با سلام ایرانی تماس گرفته از سلام ایرانی بخواهند امور اداری و خرید ها و حتی پیگیری فروش محصولات خود را در تهران برایشان انجام دهد. سلام ایرانی بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشاورزی و دامپروری ایران و هلیدینگ قدرتمند کشاورزان و دامپروران و صنایع تبدیلی دامی و صید و صیادی و کشاورزی ایرانی ها

16
سفرهای کاری

 

بسیاری از صاحبان مشاغل و شرکتها و واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی و غیره نیاز دارند که کسی به نمایندگی از آنها برای تبلیغات یا تهیه گزارش یا پیگیری امور قراردادها یا تهیه تجهیزات به پروژه ها یا شرکتها یا واحدهای تولیدی و صنعتی و غیره مراجعه و گزارشی یا اموری را برای آنها انجام دهند برای این امور شما می توانید با ما تماس گرفته و از ما بخواهید به شهرهای مختلف سفر نموده و ما به نمایندگی از شما سفرهای کاری به شهرهای مختلف برویم. و امور مورد نظر شما را به انجام برسانیم. با سلام ایرانی باشید سلام ایرانی با تشریفات اختصاصی برای سفرهای بسیار زیبا و دلپذیر

17
پاسخ به سوالات

 

شما می توانید بیست و چهار ساعته از طریق ایمیل و اس ا اس با شرکت سلام ایرانی در تماس باشید و سوالات و درخواست های خود را با ما در میان بگذارید
شماره تماس  ـــــــــــــ   3235  189 0912                                                     
پیامک  ـــــــــــــــــــ    5062 983 901 
فکس  ــــــــــــــــــــ    02144230923  
ایمیل  ـــــــــــــــــــ  irani@hiirani.com

18
تماس با های ایرانی

 

شما می توانید بیست و چهار ساعته از طریق ایمیل و اس ا اس با شرکت سلام ایرانی در تماس باشید و سوالات و درخواست های خود را با ما در میان بگذارید
شماره تماس  ـــــــــــــ   3235  189 0912                                                     
پیامک  ـــــــــــــــــــ    5062 983 901 
فکس  ــــــــــــــــــــ    02144230923  
ایمیل  ـــــــــــــــــــ  irani@hiirani.com

18

درباره شرکت سلام ایرانی

ما گروه سلام ایرانی برای کمک به ایرانیان عزیز در داخل و خارج ایران، گرد هم  آمده ایم. همه روزه بسیاری از مردم بخاطر کارهای کوچک و بزرگ و پیگیری امور شخصی و خصوصی و اداری و شرکتی به تهران مسافرت می کنند بسیاری از این سفرهای پرخطر و پر هزینه و خسته کننده ، و برای کارهای بسیار کوچک یا خرید یک دارو یا وسیله، یا یک پیگیری و یا یک سوال اداری یا شرکتی است. و افراد برای یک کار چند دقیقه ای یا یکی دو ساعته، مجبور می شوند چند روز از زندگی و کار خود برای این سفرها بگذارند. ما برای راحتی و آسایش و آرامش هموطنان عزیز، گروه مردم نهاد سلام ایرانی را تاسیس نموده ایم تا هموطنان بجای سفرهای طولانی و خسته کننده، و صرف نمودن هزینه های  سنگین سفر ، از ما بخواهند کارهای آنها را در تهران به نمایندگی و بجای آنها پیگیری و انجام دهیم اگر کار اداری یا شرکتی در ادارات و سازمان های دولتی و شرکتهای خصوصی دارند ما پیگیری کنیم اگر خرید دارند ما خرید آنها را انجام دهیم و برایشان بفرستیم و هر کار شخصی و خصوصی در تهران دارند با ما تماس بگیرند تا ما بجای آنها انجام دهیم و با واگذاری کار خود در تهران به ما،  موجب رفاء و آسایش و آرامش خودشان و عزیزانشان شوند. و کمک بزرگی برای کسانی است که نیاز به سفر به تهران دارند و بدلایل مالی یا کاری یا خصوصی و خانوادگی نمی توانند به تهران سفر کنند. و با تماس با ما بدون هزینه و با آرامش کارشان انجام می شود. گروه مردم نهاد سلام ایرانی یک کار بزرگ برای مردمی بزرگ است. شما هم  با حمایت های خود ما را یاری کنید و اینکه اسم این گروه مردم نهاد را سلام ایرانی گذاشتیم که سلام نشان احترام و مهربانی است که ما برای هر ایرانی قایل هستیم.

شماره تماس ...................... 3235 189 912

شماره اس ا اس ................... 5062 983 901

ایمیل ...............irani@hiirani.com

 

 

سایت شرکت سلام ایرانی